VITAJTE NA STRÁNKE OZ DAJME DEŤOM HLAS

„Mladí ľudia (u nás) prestávajú dôverovať generácii svojich rodičov, že vie riešiť krízy,prinášať reálne riešenia a vie im pomôcť.

Toto musíme zmeniť.“

Andrea Hajdúchová, Dajme deťom hlas (rozhovor Trend)


#DajmeMladymHlas

„Každý má v spoločnosti inú rolu, má iný uhol pohľadu a mal by mať možnosť vyjadriť sa, pretože v nejakej chvíli jeho života sa pre neho stavajú vždy iné problémy dôležitejšími.“

Alice Mazon, British Youth Council


SLUŽBY PRE DETI A MLADÝCH

„Želala by som si, aby sme si trochu otočili priority v tom, čo chránime a kam sa

dívame. Ak nebudeme strážiť novú generáciu, oslabí to našu spoločnosť.“

Zuzana Matzová, psychiatrička NÚDCH v Bratislave

HLAS DETÍ V PANDÉMII

„Deti a mládež boli u nás v čase pandémie neviditeľné.“

Helena Tužinská, etnologička, Univerzita Komenského v Bratislave

HLAS DETÍ A MLADÝCH VO VOĽBÁCH

„Neochota znížiť volebný vek je prejavom nedostatku rešpektu voči mladým.“

Sylvia Kritzinger, sociologička, Viedenská univezita


ZARIADENIA PRE MLADÝCH

„Pred olympiádou je neskoro pýtať sa, prečo tam nemáme reprezentantov.“

Naďa Bendová, trénerka atletiky

ČO MÁME NOVÉ?

Aktuality

„Pandémia naplno odhalila, kde v rebríčku našich hodnôt sa nachádza školstvo,

vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mladých a aj starostlivosť o ich zdravie, následkom čoho dnes stále menej mladých ľudí spája svoju budúcnosť s naším školstvom a s našou krajinou.“


© Monocerosdigital.art Copyright 2023. All Rights Reserved