KTO SME

OZ Dajme deťom hlas vzniklo najskôr ako Iniciatíva Dajme deťom hlas, ktorá počas pandémie covidu upozorňovala na dôsledky opatrení na deti a mládež. Slovensko patrilo počas pandémie v európskom kontexte k lídrom v dĺžke zatvorenia škôl, ale aj športovísk a ďalších zariadení a klubov rozvíjajúcich záujmy a nadanie detí a dospievajúcich.

Iniciatíva žiadala, aby potreby detí a dospievajúcich neboli prehliadané a spájala pod spoločné výzvy desiatky organizácii venujúcich sa vzdelávaniu a práci s deťmi a mladými, združujúcich psychológov, rodičov, študentov, učiteľov či trénerov. Obracali sme sa na s požiadavkami na Prezidentku SR, poslancov NR SR, vládu a s podnetmi na verejnú ochrankyňu práv, Generálnu prokuratúru SR, ale aj na Európsku komisiu. Viac v časti Iniciatíva počas pandémie.

V roku 2023 sa Iniciatíva Dajme deťom hlas zmenila na občianske združenie s cieľom posilniť hlas detí a mladých ľudí v našej spoločnosti, okrem iného aj prostredníctvom zníženia veku voličov. Rovnako s cieľom upozorňovať spolu s ďalšími organizáciami na prehliadanie práv, potrieb, názorov a záujmov detí a mladých ľudí v ďalších oblastiach života našej spoločnosti (najmä zdravotníctvo, školstvo, sociálne a iné služby, infraštruktúra pre rozvoj a voľný čas) a prinášať návrhy na zlepšenie.