INICIATÍVA POČAS PANDÉMIE

Vznik Iniciatívy a výzva za školy ako prioritu počas pandémie (rok 2020)

 

Iniciatíva Dajme deťom hlas vznikla hneď potom, ako sa Slovensku na jeseň 2020 opäť medzi prvými zatvorili školy, a to napriek tomu, že v 1. vlne pandémie patrili k najskôr a najdlhšie zatvoreným zariadeniam. Otvárali sa medzi poslednými – v balíku spoločne s nočnými klubmi pre letom 2020, aby deti mohli vrátiť učebnice. Krátko po začiatku nového školského roka však Slovensko opäť školy zatvorilo medzi prvými, a to napriek tomu, že expertné medicínske inštitúcie (WHO, ECDC, a pod,) už vtedy odporúčali krajinám, aby k tomuto kroku pristupovali len v okamihu, keď už vyčerpali všetky iné možnosti a len na krátky čas, pretože škody spôsobené zatvorenými školami sú vyššie ako prínos tohto opatrenia.

 

Spustili sme preto 8. 11. 2020 Otvorenú výzvu, v ktorej sme žiadali aby bolo vzdelanie prioritou a vláda a kompetentné inštitúcie sa neuchyľovali k jednoduchým riešeniam, ale celoplošné obmedzenie vzdelávania a rozvojových činností detí považovali za riešenie, ktorému sa treba vyhnúť v maximálnej miere; aby rozhodovali s úctou voči tým, ktorých sa obmedzenia týkajú a nestavali ich pred rozhodnutia „zvečera do rána“ a aby opatreniam predchádzala príprava – v prípade škôl systematická podpora dištančného vzdelávania a plán pomoci organizáciám, ktoré organizujú rozvojové činnosti pre deti. Pod výzvu sa podpísali rodičia, študenti, učitelia, psychológovia i tréneri. (Znenie výzvy, Tlačová správa, TASR správa)

 

V ďalšom období sme prinášali informácie o tom, ako krajiny Európy dokázali vývoj epidémie riešiť s otvorenými školami, pretože si uvedomujú dopady izolácie na zdravie a vzdelávanie žiakov. Nasledovalo mnoho mediálnych výstupov členov iniciatívy, napr. v denníku Pravda (Ako zničiť budúcnosť? Nechať zatvorené školy), v Denníku N (Čo prežívajú traja maturanti? Rozchody s priateľmi, zhrbený chrbát aj červené oči od počítača), Aktuality. sk, ale napr. aj v RTVS, Tv Joj a TV Markíza, TA3 a ďalšie.

Pred Vianocami 2020 sme sa obrátili na verejnú ochrankyňu práv, ktorá v stanovisku na náš podnet označila viaceré opatrenia týkajúce sa škôl za diskriminačné a svoju analýzu zaslala prezidentke, ministerstvu školstva a členom Ústredného krízového štábu.

 

Výzva Dajme prednosť školám spojila desiatky združení (rok 2021)

 

Na základe stanoviska ombudsmanky sme s VIA IURIS pripravili podanie na Generálnu prokuratúru SR vo veci dlhodobého zatvorenia škôl a pochybnostiach o zákonnosti tohto kroku.

V súvislosti s diskusiou o uvoľňovaní niektorých opatrení, z ktorej zase vypadávali školy, sme zverejnili v januári 2021 Otvorenú výzvu – Dajme prednosť školám, ktorú podporilo vyše 30 organizácií združujúcich rodičov, učiteľov, psychológov, študentov, pracovníkov s deťmi a mládežou, trénerov. Upozorňovali sme, že prezenčná výučba na stredných školách je prerušená od 12. 10. 2020, na 2. stupni základných škôl od 26. 10. 2020, čo je to extrémny čas v porovnaní s krajinami západnej Európy. (Znenie výzvy, Tlačová správa).

 

15.4.2021 sme sa s 24 organizáciami obrátili listom aj na Európsku komisiu. (Znenie listu v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku). Upozornili sme, že „napriek konsenzu o negatívnych dôsledkoch zatvárania škôl existujú v prístupe k školám v členských krajinách EÚ významné rozdiely. Tieto rozdiely v ochrane práva na vzdelanie a dosahoch pandémie na mladú generáciu si vyžadujú zapojenie EK.“ (Tlačová správa, TASR správa)

 

Pokračovali sme s informovaním médií, okrem mnohých výstupov na základe tlačový správ, prebehli viaceré rozhovory, napr. denník Postoj (Už dozrel čas na vyvodenie politickej zodpovednosti), Denník N (Psychologička: Deti a tínedžeri boli pre nás počas pandémie zosobnením ohrozenia. Chýba nám empatia voči tomu, čo prežili), denník SME, viacero pre RTVS, ale aj televízne diskusie s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR napr. v TA3, ale aj podcast s VIA IURIS či podcast s Radou mládeže.

 

Iniciatíva v treťom pandemickom školskom roku


Pred začiatkom nového školského roka, ktorý bol tretím pandemickým školským rokom, sme 31. 8. 2021 spoločne s vyše dvadsiatkou organizácií pripravili Otvorenú výzvu dajme prednosť školám a aktivitám pre deti a mládež (celé znenie výzvy, tlačová správa). Reagovali sme na nové opatrenia pre ďalší školský rok a žiadali sme, aby záväzok nezatvárať školy musí byť záväzkom všetkých členov vlády, ale aj relevantných inštitúcií (vrátane napr. Úradu verejného zdravotníctva SR), žiadali sme skrátiť karanténu a čas, kedy sú deti mimo školy, tiež nediskriminovať deti a mládež v prístupe k vzdelávaniu, odbornej praxi a k aktivitám rozvíjajúcim ich talent či záujmy na základe toho, či sú alebo nie sú zaočkovaní, resp. či sú alebo nie sú zaočkovaní ich rodičia. Žiadali sme tiež financie a podporu na zabezpečenie potrieb škôl v súvislosti s pandémiou a rovnako sme žiadali pripraviť plán kompenzácií dopadov opatrení na deti a mládež.

 

V ďalších krokoch sme pokračovali v tlaku na naplnenie našich požiadaviek, potom, ako začali hygienici postupne plošne naprieč Slovenskom zatvárať školy, sme sa obrátili na Generálnu prokuratúru SR, opätovne sme spoločne s 20 organizácii, vrátane tých, ktoré poskytujú psychologické poradenstvo, pripravili spoločné stanoviskousporiadali tlačový brifing, na ktorom vystúpili zástupcovia Dajme deťom hlas, Ipčko, Asociácia školských psychológov, Rada mládeže a ďalších. Spolu najmä so združeniami športovcov (napr. TS: Nevyháňajme deti zo športovísk) sme upozorňovali na diskrimináciu v prístupe detí k športu na základe očkovania a upozorňovali sme na situáciu v západoeurópskych krajinách, ktoré covid pasom nepodmieňovali prístup detí a mladých na pravidelné tréningy či nácviky umeleckých skupín, ale napr. do hľadísk podujatí ako divákov.

 

S odoznievaním pandémie sme sa sústredili na nutnosť prijať kompenzačné opatrenia zamerané na dobehnutie strát vo vzdelávaní, zlepšenie fyzického a duševného zdravia detí, podporu ich opätovnej socializácie a návratu k športu a záujmovým aktivitám (napr. Trend v printe a vo videu).